Beutel, Björn: Malaga - A Grammar Development Environment for Natural Languages, Computerlinguistik Universität Erlangen-Nürnberg, Erlangen-Nürnberg 2004.

THEMES: Beutel, Björn
META STRUCTURES: SS\...\Das GTMS | SS\...\Technische Dok...
YEAR: 2004
Login Login
User: Anonymous


 
 
Title
Malaga - A Grammar Development Environment for Natural Languages