Bicak, Kemal; International Knowledge (Transfer) Management: KOBİ’lerin Sorunlarını Aşma ve Dünya’ya Açılma Şansı: Elektronik Ticaret, in: Krizden Çıkışta KOBİ'lerin Yeniden Yapılanması ve 2000'li Yıllar İçin Değişim Stratejileri Kongresi, 22-24 Mayıs 2000, Çukurova Üniversitesi İİBF, University of Cukurova, Adana, Turkey 2000.

THEMES: Bicak, Kemal\...\Conferences - ... | International Knowledge (Transfer) Management\Conferences - ...
META STRUCTURES: KB\Public Present...
YEAR: 2000
 

Comments/attachments: Close
 
.
Presentation
23. May 2000
[Krizden Çıkışta KOBİ'lerin Yeniden Yapılanması ve 2000'li Yıllar İçin Değişim Stratejileri Kongresi, 22-24 Mayıs 2000, Çukurova Üniversitesi İİBF]
.
*
.
Potentials
An Example: ECommerce

24 h Online
No Border Limits
Worldwide Access to Customers

------------------------------

Multilinguality - Decreasing number of user speak Englisch
3:1 Posibility by Native Language
.
Digital Revolution
Digital Revolution
didn't bring the solution

- Island solutions
- No Teamwork
- Hierarchie Organization
- No Optimization of Workflows

NEED:
BPR
.
.
..
ESPRESSO: ENG , , , TR