Bicak, Kemal; International Knowledge (Transfer) Management: KOBİ’lerin Sorunlarını Aşma ve Dünya’ya Açılma Şansı: Elektronik Ticaret, in: Krizden Çıkışta KOBİ'lerin Yeniden Yapılanması ve 2000'li Yıllar İçin Değişim Stratejileri Kongresi, 22-24 Mayıs 2000, Çukurova Üniversitesi İİBF, University of Cukurova, Adana, Turkey 2000.

THEMES: Bicak, Kemal\...\Conferences - ... | International Knowledge (Transfer) Management\Conferences - ...
META STRUCTURES: KB\Publications
YEAR: 2000
 

Comments/attachments: Close
 
Resources
.
KOBİ lerin Sorunlarını Aşma ve Dünya ya Açılma Şansı Elektronik Ticaret_Kemal Bicak.pdf
.